ПЕРА̀ЧЕН

ПЕРА̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Рядко. Който е свързан с пране, който служи за пране. Минуваме по една китайска улица: тук е пълно с перачни заведения. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 64.

Списък на думите по буква