ПЕРА̀ЧНИЦА

ПЕРА̀ЧНИЦА ж. 1. Предприятие, фирма, организация и под., които развиват дейността си чрез чужди финансови средства, придобити незаконно (от нелегална търговия с оръжие, наркотици и под.), за да ги узаконят; пералня. Понякога пртийни фирми стават перачници и осигуряват пари за предиозборната кампания на партията си.

2. Остар. Пералня (в 1 и 2 знач.). — Дрехите ни се перат в обществените перачници по една необикновено евтина цена. ССГ (превод), 76. Бликат тъдява .. още двайсетина горещи извора .. — четири от тях служат за перачници на чепинки. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 42-43.

Перачница на <мръсни> пари. Разг. Перачница (в 1 знач.).

Списък на думите по буква