ПЕРА̀ШКА

ПЕРА̀ШКА ж. Диал. Шарено или червено великденско яйце. Високо си говореха отдалече през стоборите с каква боя ще боядисват яйцата, с какви шарки ще шарят перашките. Т. Харманджиев, КЕД, 65. Всеки носеше едно писано яйце за попа — такъв беше обичаят. Аз се мушех внимателно, да не ми счупят перашката. Ст. Даскалов, БП, 15.

— Друга форма: перо̀шка.

Списък на думите по буква