ПЕРВА̀З

ПЕРВА̀З м. 1. Издадена хоризонтална плоскост по дължината на долната част на прозорец като украса на сграда. Стените [на къщата] бяха дебели, това личеше по широките первази на прозорците,.. на които бяха наредени пластмасови саксии. Н. Инджов, ПП, 115. Настръхнали от студа, врабчетата кацаха по перваза на прозореца и потракваха с човки по стъклото. М. Грубешлиева, ПИУ, 253. Капките тропаха настойчиво по ламаринения перваз, сякаш от облаците падаха оловни топчета. К. Калчев, СТ, 143.

2. Издадена хоризонтална плоскост над огнище, камина и под. или от стена вътре в сграда като украса и за поставяне различни предмети върху нея. Там до перваза на камината облегнат, / изглеждаше ги той усмихнат под мустак. П. П. Славейков, Събр. съч. III, 32.

3. Горната част на стената на балкон, тераса. Някаква котка минава по перваза на балкона. К. Калчев, ДНГ, 122. Не се навеждай толкова през перваза на балкона, че ще паднеш долу на тротоара.

4. Ограждаща външна, околовръстна ивица или издаден ръб на нещо; рамка, бордюр. Вътре, вкъщи, всичко е отново прередено.., стените добре измазани и тънки первази се вият наоколо. П. Тодоров, Събр. пр II, 158. Писалищната маса не приличаше на днешните тежки масивни бюра.. Отгоре имаше като в рамка зелено сукно.., а отстрани имаше первази. СбЦГМГ, 322. Огърлици, мамо, от жълтици, / на гърди ми парят като рани. / И чапрази със сребърни первази / като змии в мене са вкопчани. М. Минева, МП, 7.

5. Летви, обикн. с триъгълен профил, които се наковават, за да свързват паркета или дъските на пода със стената и да затварят, да прикриват пролуките между тях. Междините между мазилката и дъските се прикриват чрез наковани профилирани летви — первази. Вл. Брънеков и др., СД, 64.

— От перс. през тур. pervaz.

Списък на думите по буква