ПЕРВА̀ЗЕН

ПЕРВА̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Рядко. Който се отнася до перваз. Старинна къща в Пловдив... Под нозете / пропяват дъсчените стъпала. / .. / Таван с первазен витък. Бл. Димитрова, Лил., 266-267.

Списък на думите по буква