ПЀРВАНЕ

ПЀРВАНЕ ср. Отгл. същ. от первам и от первам се.

Списък на думите по буква