ПЕРВЀРЗИЯ

ПЕРВЀРЗИЯ ж. 1. Мед. Болестно състояние, при което човек има противоестествено поведение, особено в сексуално отношене; извратеност.

2. Книж. Извратеност, поквареност, отклонение от приетите норми на поведение. Младият поет,.. литераторът Мавродиев страдаше от една тайна перверзия. Г. Друмев, УКР, 28.

— От лат. perversio. — Друга (остар.) форма: первѐрсия.

Списък на думите по буква