ПЕРВЀРЗНО

ПЕРВЀРЗНО. Нареч. от перверзен; извратено. Държи се перверзно.

— Друга (остар.) форма: первѐрсно.

Списък на думите по буква