ПЕРВЀРЗНОСТ

ПЕРВЀРЗНОСТ, ‑тта̀, мн. (рядко) -и, ж. Книж. Извратеност, поквареност. — Вярвате ли наистина, че нашето общество ще умре от собствените си противоречия? — И от перверзност — му отговорих аз, — хомосексуализмът ще ви погуби. П. Матев, ПОС, 64.

Списък на думите по буква