ПЕРГЀЛЕН

ПЕРГЀЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е свързан с пергел. Ъгълът на пергелните рамена, с който се отмерва и нанася дадена страна, не трябва да бъде много остър. Вл. Станоев и др., Г, 191.

Списък на думите по буква