ПЕРДА̀ША

ПЕРДА̀ША, ‑иш, мин. св. перда̀ших, несв., прех. и непрех. 1. Прех. Разг. Бия (в 1 знач.). Баща ми, кога бях малък и ме пердашеше, казваше същото — за твое добро е, синко. Ем. Манов, ДСР, 463. Старият Ка‑

маринов от сватбата насам все пердаши женицата си. Д. Вълев, З, 26. Оня, дето пердаши конете и попържа, е от Камен бряг. А. Каралийчев, НЗ, 177. — Ние сме пердашили нашите подли врагове, пердашим ги и ще ги пердашим! Г. Караславов, ОХ II, 112.

2. Прех. и непрех. Разг. Бия (във 2 знач.). Пердашеше [Димо] желязото с такава сила, че беше пукнал наковалнята. А. Каралийчев, СР, 35. В една такава нощ пак пропукаха гърмежи.. Сякаш нощна градушка пердашеше не само хълма, но и къщите. В. Милев, РК, 116. — Руснакът пробивал път с гранати. Жандармеристите стреляли в него, а той тича към тях и пердаши с гранати. Сл. Македонски, ЕЗС, 76. От дъжд Цветанчо се не плаши, / какво пък — нека го пердаши! Ас. Босев, СЦС, 78.

3. Прех. Разг. Надвивам, побеждавам. Още ли ви боли, дето ви пердашихме на белот? Тая вечер ще бъдете бити... Сл. Македонски, ЕЗС, 151.

4. Прен. Прех. и непрех. Разг. Върша нещо, извършвам някаква работа усилено, интензивно или отлично, перфектно. — Върви ли, върви ли оранта... Ела го виж твоя Симо... Пердаши ли пердаши ли с трактора... Кр. Григоров, Н, 19. — Облечен по последна мода,.. пердаши няколко езика. — А че пердаши мърсотии не ви ли казаха? А. Мандаджиев, ЧЛНП, 49. — Там пердашат четири трактора. До петнадесети ще засеят предсрочно. А. Каралийчев, ПД, 17. // Стесн. Непрех. Вървя, движа се бързо, устремено, с голяма скорост. Тракторът мина леко през един стобор и се озова на главната улица, по надолнището.. Пердашеше надолу, право към черквата. Д. Цончев, ЛВ, 53. Влязоха в темпо. И другите лодки наоколо (най-добрите от целия свят) вече пердашеха яко. Д. Цончев, ЛВ, 20. Пежото пердашеше със 100-120 км в час.

5. Прех. Спец. Изравнявам, заглаждам прясна мазилка. пердаша се. I. Страд. — Ех, мале — извика един млад партизанин с висок калпак, — да можех да рипна, па при тях [съветските войски]! Там да си сега, да видиш как се пердашат немците! Ем. Коралов, ДП, 118. II. Възвр. и взаим. от пердаша в 1 и 2 знач. Той знаеше, че Катерина и Иван от няколко дни редовно се пердашеха за онова, дето Катерина се изпусна да каже. Т. Монов, СЧ, 177. Не можеше да проумее добре защо хората и в Испания, и у нас са се хванали за гушите и се бият на живот и смърт. Какво е там, той не знае, но ако е като у нас, в България, дето от толкова години се пердашат, то май няма скоро да има край. Г. Караславов, Избр. съч. I, 379.

Списък на думите по буква