ПЕРДА̀ШЕНЕ

ПЕРДА̀ШЕНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от пердаша и от пердаша се.

Списък на думите по буква