ПЕРДА̀ШКА

ПЕРДА̀ШКА ж. Спец. Мазачески инструмент във вид на четвъртита дъсчица с дръжка, който се използва за изравняване, заглаждане на прясна мазилка. След като засъхне малко хастарът, фината [мазилка, замазка] се нахвърля с помощта на канче и мистрия и се изравнява с маламашка. След това повърхността се изравнява с пердашка. Вл. Брънеков и др., СД, 185.

Списък на думите по буква