ПЕРДЀ

ПЕРДЀ, мн. ‑та, ср. 1. Завеса, обикн. на прозорец. Той отиде до прозореца, погледна навън, спусна пердето и пак се върна. Ст. Марков, ДБ, 226. Пердетата на моето първокласно купе са спуснати. СбЗР, 344. Той видя сянката на Нона как се мярка по белите пердета и разбра, че младата господарка не спи и се разхожда из стаята. Й. Йовков, ЧКГ, 315. Пердетата бяха от тежко копринено тъмно кадифе, подплатени с атлаз и почти не пропускаха светлина. П. Спасов, ХлХ, 157. Дантелени пердета. Тежки пердета.

2. Разг. Очната болест катаракта. Старият бе сляп, имаше пердета на очите. Й. Радичков, ГП, 56. Много от тях бяха остарели, оглушали, с перде на очите. М. Кремен, РЯ, 35. Оперираха от перде и двете му очи.

3. Прен. Разг. Човек, който е безочлив, престанал е да се съобразява с другите хора и пренебрегва общоприетите норми.

4. Остар. и диал. Подвижна преграда от летви или пръти. Свинята настървено разгони кокошките, които чакаха пред пердето да ги нахранят. М. Яворски, ХСП, 276. Хлопна пердето и тя чу, като я вика свекърва ѝ. М. Яворски, ХСП, 106.

5. Остар. и диал. Стряха, навес. Работата се обясни, когато излязохме на улицата — цяло едно непромокливо бяло перде беше обтегнато върху целия тротоар и го беше преобърнало на един добре осветен и съвсем сух коридор. ССГ (превод), 99. Малкий безистен ся поправи и покри с перде от тенекия. И за да не става много темно долу, направиха разни шарки на тенекиите, за да свети. АНГ I, 693.

◊ Паднало ми е (скъсало ми се е) пердето от очите; пукнало ми се е пердето <на очите>. Диал. Не се срамувам, не се стеснявам от постъпките си, станал съм безсрамен, нахален, безочлив. — Тотке, гледай си работата и не се залавяй с човек, на когото е паднало пердето от очите! К. Петканов, ЗлЗ, 244. Пускам / пусна (турям / туря) си перде на очите. Разг. Ставам безочлив, преставам да се съобразявам с каквото и да било. Тури си едно перде на очите (..) па псувай наляво и надясно. Ал. Константинов, БГ, 134. Ден из ден тоя мошеник все повече и повече ме ядосваше, стана безочлив и аз си рекох, така ли, щом е така и аз ще стана безочлив, ще си пусна перде на очите. Й. Радичков, ВН, 156.

— От перс. през тур. perde.

Списък на думите по буква