ПЕРДУ̀Х

ПЕРДУ̀Х, мн. ‑и, м. Диал. Перушина. Има един орел на триста години, той може да направи това, само че се съблача: длака мени, пердух хвърля. Христом. КМ II, 184.

Списък на думите по буква