ПЕРЕНУ̀ГА

ПЕРЕНУ̀ГА ж. Диал. Цвете перуника; тъжяк, тъжен. Девойко, девойко, убава девойка! / Летна перенуга, зимна теменужка! Що си разцъфтила рано пред Великден, / рано пред Великден, велика неделя? Нар. пес.

— От Ст. Илчев и др., Речник на редки, остарели и диалектни думи..., 1974.

Списък на думите по буква