ПЀРЕСТО

ПЀРЕСТО. Нареч. от перест. Листата [на полския синап] са разположени последователно. Долните са по-големи, продълговати и понякога пересто нарязани, а горните са яйцевидни и назъбени. Бтн VI кл, 119-120.

Списък на думите по буква