ПЕРЕСТРО̀ЙКА

ПЕРЕСТРО̀ЙКА ж. Нов. Полит. Комплекс от политически, идеологически и икономически реформи с цел демократизация на обществото и преминаване към пазарна икономика, предприети през 80-те години на ХХ в. в бившия СССР, довели до ликвидирането на социализма в него и разпадането му.

— Рус. перестройка.

Списък на думите по буква