ПЕРЍ

ПЕРЍ ж. 1. Митол. В персийския фолклор — свръхестествено, вълшебно същество в образа на крилата жена, което се отнася покровителствено към хората. Тихо "Розата Синийска" / дреме върху морский бряг, / кат перѝ заспала райска, / без движение и без знак. Ив. Вазов, Съч. IV, 179.

2. Прен. Рядко. Пленителна, очарователна красива жена.

— От перс. през тур. peri.

ПЕРИ

ПЕРИ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: около, наоколо, близо, напр.: перигей, перидерма, перикард, периметър, перископ, периферия, п?рихелий и др.

— От гр. περί .

Списък на думите по буква