ПЕРИДО̀Т

ПЕРИДО̀Т м. Минер. Прозрачен, обикн. зелен минерал, разновидност на оливина, който се употребява обикн. като украса. На главата му блестеше кидар от златотъкан лен .. На плещите му — одежда от пурпур, обсипана по краищата с перидоти. Н. Райнов, БЛ, 198.

— Нем. Peridot или фр. péridot.

Списък на думите по буква