ПЕРИКАРДИА̀ЛЕН

ПЕРИКАРДИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Спец. Перикарден. Перикардиален шум. Перикардиално срастване.

Списък на думите по буква