ПЕРИКА̀РДИУМ

ПЕРИКА̀РДИУМ, мн. няма, м. Анат. Перикард; перикардий. Сърцето е вложено в съединителнотъканна торбичка — перикардиум, която се състои от външен съединителнотъканен слой и вътрешен серозен, лъскав и прозрачен. Ал. Гюровски, АЧ, 282.

— Лат. pericardium.

Списък на думите по буква