ПЕРИМЀТЪР

ПЕРИМЀТЪР, ‑ът, ‑а, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. 1. Геом. Сбор от дължините на всички страни на многоъгълник; обиколка. Окръжността на кръга можем да вземем за периметър на един правилен многоъгълник, който има безчисленно множество малки страни. В. Груев, НПГ, 31.

2. Книж. Граница, очертание на някакво пространство. Червени ленти с лозунги опасваха огромния периметър на лъката, но никой поглед нямаше търпение да ги чете. Бл. Димитрова, ПКС, 137. Край пътя имаше и гора, беше изсечена в солиден периметър за далекопровода. Т. Монов, СЧ, 139-140.

3. Спец. Определен участък от държавен имот (гора, земя, земни недра и под.), който се предоставя чрез договор на частно лице за обработване, ползване. Купил [книгоиздателят] от държавата правото да копае и промива златото само за себе си и завардил цялото селско землище като свой периметър. А. Каралийчев, НЗ, 229. — Остави тези опали! Гледай си службата! Щом като всички са се юрнали нататък, това значи, че са разграбили периметрите. П. Бобев, ОН, 30. Владее обширни периметри с руди от манган, мед и сребро и каменни въглища. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 81. Казаха ми, че се занимавали с мини. Джобовете им пълни с периметри за въглища, мед. Ст. Л. Костов, Избр. тв, 384.

4. Прен. Област, сфера на действие, влияние, разпространение и под. на нещо. Вие правите ли си често излети до Соколските гори? Не? Че защо не? — Там е ваш периметър. К. Калчев, СТ, 41. Естрадната музика, както всички музикални жанрове, притежава ограничен периметър и изпълнява определена функция. ЛФ, 1971, бр. 4, 3. Да идва пролет, пък ми дай ти мене периметър за работа и да видиш работа тогава! Б. Обретенов, С, 63.

◊ Запазен периметър. 1. Спец. Запазено концесионно право. 2. Книж. Определена област, място по отношение на която някой има изключително, неоспоримо право на действие, влияние и пр. — Извинявай!.. Не знаех... мислех, че всеки може да сяда на пейките.. — През деня може.. Но през нощта всеки си има запазен периметър. Ал. Бабек, МЕ, 96. Няма запазени периметри в любовта, няма откупени акции на притежание. Бл. Димитрова, ПКС, 95.

Списък на думите по буква