ПЕРИОДИЗА̀ЦИЯ

ПЕРИОДИЗА̀ЦИЯ, мн. (рядко) -ии, ж. Разделяне на периоди, установяване на периодите в развитието на нещо. Проблемата за периодизацията е основна проблема на литературната история. Г. Цанев, СИБЛ, 56.

Списък на думите по буква