ПЕРИО̀ДИКА

ПЕРИО̀ДИКА, мн. рядко, ж. 1. Събир. Съвкупността от печатни издания (вестници, списания, годишници и под.), които излизат редовно през определени повтарящи се периоди. Педагогическата периодика.. и изобщо увеличаващата се педагогическа книжнина поставят.. въпроса за чистотата и смислената употреба на българския език. ЛФ, 1977, бр. 1, 6.

2. Рядко. Периодичност. Денонощното пребиваване на летеца космонавт в космоса даде възможност да се изясни въпросът как ще повлияе върху човешкия организъм нарушаването на нормалната денонощна периодика, бързата смяна на "деня" и "нощта". НМ, 1961, бр. 206, 3.

Списък на думите по буква