ПЕРИОДЍЧЕСКИ

ПЕРИОДЍЧЕСКИ, ‑ска, ‑ско, мн. ‑ски, прил. 1. Периодичен. Той тръгнал .. по разните градове, за да впишат спомоществователите своите еднократни или периодически парични вноски. М. Арнаудов, БКД, 79. Периодическото време на земята и неговата съвършена неизменност са познати сега с таквази точност, щото ний знаем какво ще бъде то след един милион години. Д. Витанов, НС (превод), 103-104. Периодически колебания на производство.

2. Спец. Остар. Който се отнася до или е свързан с период (в 6 знач.). Периодическийт слог .. състои из периоди, в които сичките предложения са съединени чрез съюзи. Т. Шишков, ТС, 46.

◊ Периодическа дроб. Мат. Периодична дроб.

— Ив. Богданов, Всеобща география за децата (превод), 1843.

ПЕРИОДЍЧЕСКИ

ПЕРИОДЍЧЕСКИ. Нареч. от прил. периодически; периодично. Това беше селското водохранилище, което дъждовете имаха грижата да напълват периодически с вода. Ив. Вазов, Съч. ХII, 119. Нашият сборник .. ще да излазя периодически, т.е. секи 6 месеца по един път. СбС, 1875, кн. 1, IV. Менделеев установява, че с увеличение на атомното тегло свойствата на елементите се менят периодически. Хим. V кл 1950, 78.

Списък на думите по буква