ПЕРИОДЍЧНОСТ

ПЕРИОДЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от периодичен; качество на периодичен. Гениалното в откритието на Менделеев е това, че той .. по фината структура на атомите може да подреди елементите в 7 периода и да изкаже закона за периодичността. Е. Киркова, АМ, 32. Под периодичност ние разбираме на първо място повтаряемост с течение на времето. Физ. VIII кл, 1980, 25. Болестта му наченала да ся повтаря често и често; обаче без всяка периодичност (без определено време). ЦВ, 1859, бр. 443, 4.

Списък на думите по буква