ПЕРИСКО̀П

ПЕРИСКО̀П м. Спец. Оптичен уред, който представлява система от лещи и огледала в специална зрителна тръба за виждане иззад или над някакво препятствие, за водене на наблюдение от укрития, танкове, подводници и под. Когато подводниците се намират във водата, благодарение на перископа екипажът може да гледа над водната повърхност. Физ. VII кл, 1982, 85. Огледален перископ. Призматичен перископ. Окопен перископ.

— Фр. périscope.

Списък на думите по буква