ПЕРИФЕРИА̀ЛНО

ПЕРИФЕРИА̀ЛНО. Рядко. Нареч. от перифериален; периферно, периферийно.

— От М. Филипова-Байрова, Речник на чуждите думи.., 1982.

Списък на думите по буква