ПЕРИФЀРИЕН

ПЕРИФЀРИЕН, ‑ийна, ‑ийно, мн. ‑ийни, прил. Който се отнася до периферия; периферен, периферичен, перифериален. Аз съм вече облечен .. и с периферийното зрение я наблюдавам. К. Топалов, СТ, 20. Едни филми докосват периферийни за съвременната действителност явления. НК, 1958, бр. 13, 1. Романът "Дълг" е отрупан с много централни и периферийни герои. ЛФ, 1958, бр. 12, 2. При доизграждането на канализацията само в някои периферийни квартали .. ще има непълно разделна канална система. ВН, 1959, бр. 2466, 2.

Списък на думите по буква