ПЕРИФЀРИЙНО

ПЕРИФЀРИЙНО. Нареч. от перифериен; периферно, перифериално.

Списък на думите по буква