ПЕРИФЀРНО

ПЕРИФЀРНО. Нареч. от периферен; периферийно, перифериално. Преките слънчеви лъчи огряват само периферно разположените листа, и то на най-високите дървета. Д. Воденичаров и др., ЕБ, 61. Жилищният квартал, който в миналото е застрояван периферно с долепени една до друга сгради, образувал един затворен квартален двор. А. Дамянов, ЖС, 26.

Списък на думите по буква