ПЕРИФРА̀ЗИС

ПЕРИФРА̀ЗИС м. Остар. Книж. Перифраза. Перифразис е, когато .. вместо една реч казваме много, н.п. "отиде на онзи свят" наместо "умре". С. Доброплдни, П, 26. Перифразис е, когато разложим една идея и я изговорим с по-много думи. Ф. Велев, КР (превод), 42.

— От гр. περίφρασις 'описване, описание, преизказване'.

Списък на думите по буква