ПЀРКОВ

ПЀРКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Техн. За машина, апарат, устройство — който има перки, който е с перки. При двигателите с въздушно охлаждане .. въздушната струя се произвежда .. от самия двигател чрез перков вентилатор. Ст. Михайлов и др., ГМ, 232. Предназначението на перковия механизъм [на комбайна] е да подава растенията към режещия апарат. М. Дуковски и др., СМ, 391. Перкови турбини.

Списък на думите по буква