ПЀРКОВЩИНА

ПЀРКОВЩИНА ж. Рядко. Качество или поведение, проява на перко. В писмото ти тя [думата интелигентщина] звучи като "глупащина" и "перковщина". Ем. Манов, ПС, 60.

Списък на думите по буква