ПЕРКОЛА̀ЦИЯ

ПЕРКОЛА̀ЦИЯ ж. 1. Техн. Индустриален метод за извличане на тежки цветни метали чрез прецеждане. Разтворът се намира в непрекъснато циркулация, процежда се през рудата, при което разтваря медните минерали. Този начин на извличане се нарича перколация. Цв. Цветков, М, 327.

2. Фарм. Метод за екстрахиране на действащите вещества на дрогите чрез бавно прекарване през тях на извличащата течност.

— От лат. percolatio 'филтриране'. — От М. Филипова-Байрова и др., Речник на чуждите думи.., 1982.

Списък на думите по буква