ПЕРКОЛЯ̀СВАНЕ

ПЕРКОЛЯ̀СВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от перколясвам; изперкване.

Списък на думите по буква