ПЕРЛ

ПЕРЛ, пѐрлът, пѐрла, мн. пѐрли, м. 1. Само ед. Печат. Дребен печатарски шрифт (между диамант и нонпарей), с размер на буквите 5 пункта (1,88 мм).

2. Остар. Перла (в 1 знач.). Вмъкнат в развредената сърдечна рана на поета, този мотив — подобно на пясъче в мидена черупка — е откърмил дивен перл. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 53. Това беше заплювка въз един перл на българската литература. Ив. Вазов, Д, 46.

— От фр. perle.

Списък на думите по буква