ПЀРЛА

ПЀРЛА ж. 1. Лъскаво, блестящо млечнобяло, светложълто или, рядко, черно зърно, което се образува в черупката на някои миди и се използва като украшение; бисер, маргарит. В полумрака на сводовете се запалваха снопове блясъци: диадеми, обкръжени с перли, с офити, хризоберили и гранати. Ст. Дичев, ЗС II, 255. Между двата прозореца — годенишката им снимка. Той — със счупена в ъглите яка, тя — с тъмна рокля и няколко реда перли на шията. М. Грубешлиева, ПП, 200. Зародишите на червея.. пробиват черупките на мидите .. и се заобикалят от едно мехурче, около което после се образува перлата — бисерът. ПН, 1933, кн. 7, 101.

2. Разш. Подобно дребно блестящо топче от метал, стъкло или зърно от друга някаква материя, вещество. Затварянето на втория случай става с помощта на метална щипка .. или със стъклена перла, която се поставя вътре в каучуковата тръбичка. Н. Пенчев и др., КАХ, 358. Такова натрупване на рогово вещество може да се забележи и микроскопски под формата на малки зрънца; тези зрънца наричаме ракови перли поради блясъка, който е присъщ на роговото вещество, и поради кръглата им форма. Б. Кърджиев, ОПА, 435. Полимеризацията .. се провежда по няколко различни начина:.. б) чрез разбиване във вода на малки капки, при което се получават малки прозрачни перли, които се употребяват за приготвяне на .. лепила. Н. Гудев, ПН, 7.

3. Прен. Нещо много хубаво, прекрасно, с изключителни качества, което се откроява ярко всред останалите подобни с ценността си. В изящната литература има такива шедьоври, такива перли, които би трябвало всеки да знае наизуст! Д. Калфов, Избр. разк., 366. Неговите стихове [на Д. Бояджиев] .. са малки перли в нашата млада литература. Елин Пелин, ЕСМИ (Д. Бояджиев, С), 6. Черноморският бряг .. ще се превърне в една огърлица с нанизани архитектурни перли. С. Северняк, П, 364. Удаде ни се да посетим и да видим и перлата на Рила планина — Рилския манастир. ВН, 1955, бр. 184, 4.

— От фр. perle. — Друга (остар.) форма: перл.

Списък на думите по буква