ПЀРЛЕН

ПЀРЛЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който прилича, подобен е на перла по своята форма, цвят или по блясъка си; перлов. За да получи дражето перлен вид, в последния стадий на обработката се полива с чист захарен сироп. А. Генадиев и др., ТЗ, 78. У добитъка тази форма [на туберколоза] наричат перлена болест поради това, че възлите, вследствие блестящия си вид в кръг‑

лата си форма, напомнят на перли. Б. Кърджиев, ОПА, 274. Перлена полимеризация.

Списък на думите по буква