ПЕРЛЍТ

ПЕРЛЍТ м. 1. Геол. Вулканична скала със синьо-сив или кафеникав цвят и специфичен строеж, която при изпичане се разпада на дребни сферични зърна, често с перлен блясък, използвани за леки бетони, топлоизолационни материали, в леярството, корабостроенето, селското стопанство и др. Някога перлитът, това вулканско стъкло, не е било използувано, а сега то е изключително ценна суровина за производство на разни видове изолационни изделия. Б. Ангелов, ЗМ, 36. Употребата на свръхлек бетон с пълнител от перлит намалява повече от 10 пъти теглото на сградите. РД, 1959, бр. 300, 2. Налице са.. всички условия за широко внедряване на перлитите в строителството. ВН, 1959, бр. 2548, 4.

2. Метал. Една от съставките на стоманите и чугуна, в която феритът и циментитът се намират в определено съотношение.

— Фр. perlite.

Списък на думите по буква