ПЀРЛИЧКА

ПЀРЛИЧКА ж. Умал. от перла. С помощта на платиновия тел .. се получават безцветни бистри капки, които при изстиване преминават в стъкловидни перлички. М. Кожухаров, АХ, 20. Тази връзка беше със ситни бели капчици, които изглеждаха като разхвърлени перлички. Г. Караславов, Т, 8. Колие от перлички.

Списък на думите по буква