ПЕРМАНГАНА̀Т

ПЕРМАНГАНА̀Т м. Хим. Сол на мангановата киселина (HMnO4), наричана още перманганова киселина.

◊ Калиев перманганат. Хим. Калиева сол на пермангановата (перманганатената) киселина — тъмновиолетови кристали, които като разтвор се използват с лечебна цел и за дезинфекция.

— Нем. Permangant или фр. permanganate .

Списък на думите по буква