ПЕРМАНЀНТНО

ПЕРМАНЀНТНО. Книж. Нареч. от перманентен; постоянно, непрекъснато. Студентът, поради заболяването си, се явява перманентно на изпити.

Списък на думите по буква