ПЕРМАНЀНТНОСТ

ПЕРМАНЀНТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от перманентен; непрекъснатост, продължителност, постоянност. Перманентност на стачките и протестите.

Списък на думите по буква