ПЀРНАТО

ПЀРНАТО. Нареч. от пѐрнат. Гена припнала.. да му подаде возглавница да седне; а оня малко тъй пернато ѝ казал да му приготви по-скоро няколко.. чисти долни дрехи. Т. Влайков, Съч. II, 32.

Списък на думите по буква