ПЀРНЍЦА

ПЀРНЍЦА1 ж. Диал. Възглавница. В своята горница на втория кат Оломан бей беше седнал .. върху меки, пухени перници. Д. Спространов, ОП, 34. Много нощи без сън над перницата ми си прекарала. Гр. Пърличев, СбНУ ХI, 350-351.

ПЀРНЍЦА

ПЀРНЍЦА2 ж. Диал. Воденично колело с вдлъбнати спици, с пера, перки, върху които пада и удря водата (Н. Геров, РБЯ IV).

ПЀРНЍЦА

ПЀРНЍЦА3 ж. Диал. Белег, следа, обикн. от ударено, или кървава дръскотина по лицето или по тялото. Баба Алиица си отиде плачешката, като си триеше перниците, гдето я беше обвивал тристъркият беев камшик по сухите плешки и ребра. Ц. Гинчев, ГК, 318.

ПЀРНЍЦА

ПЀРНЍЦА4 ж. Диал. Китка; пернѝк. Самур му калпак на глава. / И на калпака перница. Нар. пес.

Списък на думите по буква