ПЀРНИШКИ

ПЀРНИШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Перник. Плиоценски пясъчници има във витошките поли.., които са били в съприкосновение със сладководното езеро, което е изпълвало пернишката долина. П. Делирадев, В, 53. Влакът се бави доста на пернишката станция. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 143. Пернишки въглища. Пернишки мини. Пернишки рудничари.

◊ Пернишка печка; перник (съкр.). Разг. Висока отоплителна печка, която може да се зарежда и с каменни въглища и да се пали отгоре. Собата е малка, уютна, пернишката печка бумти лениво. В. Пламенов, ПА, 40. Като запалим перника сутрин, грее чак до вечерта, без да се добавят дърва или въглища.

Списък на думите по буква