ПЕРОНОСПО̀РА

ПЕРОНОСПО̀РА ж. Биол. Род микроскопични паразитни гъбички, причиняващи болест по лозята, цвеклото, люцерната и др. Peronospora. Паразитните гъби се срещат главно по растенията. Опасни вредители по културните растения са главните, ръждите, моравото рогче, пероноспората. ОБиол. Х кл, 24. Синият камък се употребява в земеделието за борба с много болести по растенията (плесен, главни и др.). Лозята се пръскат с бордолезов разтвор .. против пероноспора. Хим. IХ кл, 1965, 66. Всяко забавяне в пръскането на лозята за опазването им от пероноспората може да причини непоправими загуби на гроздовата реколта. РД, 1949, бр. 138, 4.

— От гр. περόνη 'връх на игла' + σπόρος 'семе, зародиш'.

Списък на думите по буква