ПЕРПЕНДИКУЛЯ̀РЕН

ПЕРПЕНДИКУЛЯ̀РЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. 1. Геом. За права линия — който е разположен под прав ъгъл. Две прави, които при пресичането си образуват прав ъгъл, се наричат взаимно перпендикулярни. Планим. VII кл, 17. В равнината са дадени пет точки, при което измежду правите, съединяващи тези точки, няма успоредни, перпендикулярни или съвпадащи. Матем., 1965, кн. 1, 37.

2. Който е с посока право надолу, отвесно на равнината; отвесен. По̀ на изток се вижда перпендикулярният ребед на Скакавец, притиснат от тесните корита на Белия Искър и Лява река. П. Делирадев, В, 248. По разположение каменните реки са повече от наклоните, .. Спрямо планинските линии (долове, ребеди), те имат успоредно, лъчевидно или перпендикулярно направление. П. Делирадев, В, 85-86.

Взаимно перпендикулярни равнини. Геом. Две равнини, които при пресичането си образуват прав двустенен ъгъл. За две равнини казваме, че са взаимно перпендикулярни, когато при пресичането си образуват прав двустенен ъгъл. Стереом. V кл, 29.

Списък на думите по буква